FAQs

In deze rubriek worden de gestelde vragen aan de vraagbaak met de daarop gegeven antwoorden weergegeven. Hiermee krijgt iedere geïnteresseerde een beter inzicht over de ervaringen en de effecten bij de toepassing van mindfulness-nlp.

Heeft u zelf vragen over mindfulness-nlp die in deze rubriek passen, stuur deze dan per e-mail aan: info@mindfulness-nlp.nl

© Copyright 2019 Instituut Mindfulness-NLP – all rights reserved

In de moderne vormen van Ericksoniaanse hulpverlening gaat het om wat je iemand kunt laten denken en kunt laten doen, waardoor deze persoon er beter van wordt. In deze moderne vorm is mindfulness-nlp een proces van communicatie. Het verbale en non-verbale gedrag van de trainer/coach maakt het daarmee mogelijk om mensen te helpen zonder dat zij zich hiervan persé bewust hoevenzijn. Je staat dan ‘s morgens op en je constateert: “hé, geweldig, mijn probleem is weg”. En je voelt je weer zoals voordat je het had. Met name omdat bij mindfulness-nlp de Ericksoniaanse communicatie wordt toegepast. De aartsvader van deze moderne vorm van therapeutische communicatie is Milton H. Erickson †. Juist als je je bij hem zou verzetten, gaf dat gedrag juist de zekerheid dat je ging doen wat hij voor je had bedacht. Deze moderne mindfulness-nlp technieken zijn nu te leren en behalve voor therapie ook inzetbaar voor zowel het privé- als bedrijfsleven. Er is voor de oplossing van dit probleem ook een mp3-download van Riny van As beschikbaar.

De trainer/coach van de mindfulness-nlp-cursussen is Riny van As, die zijn opleidingen en specialisaties volgde bij het Jo Hanssen Instituut te Lierop, de Stichting voor Hypnotherapie en Verbaaltherapie te Haarlem en de Stichting Educatieve en Therapeutische Hypnose (SETH) te Utrecht, alsmede het Instituut voor Eclectische Psychologie (IEP) te Nijmegen. Hij heeft inmiddels meer dan 30 jaar ervaring in zijn eigen praktijk en in de door hem ontwikkelde communicatie trainingen, alsmede de toepassing daarvan in zijn trainingsinstituut Target Training. Hij startte in 2018 het Instituut Mindfulness-NLP te Eindhoven om de werkzame elementen van alle disciplines in mindfulness, nlp en hypnotherapie op eigentijdse wijze te kunnen combineren.

Een goede vraag. Mindfulness-nlp is een proces om te leren communiceren met je onderbewuste. Al ons gedrag is door leren op onbewust niveau gevormd. Mindfulness-nlp is dus ook bijzonder nuttig om de dingen, die je al goed doet, nog veel beter te gaan doen. Denk aan sport, studie, creatieve en kunstzinnige vaardigheden, de dingen die belangrijk zijn in relaties. Kortom, mindfulness-nlp kun je inzetten om je leven hoe dan ook leuker te maken.

In mijn dialogen met een bevriend natuurarts drs. Raymond Borger hierover, die in zijn praktijk eveneens beide disciplines aanhangt, constateren we vaak dat er in mindfulness eigenlijk geen enkel element bestaat dat niet in hypnotherapie wordt toegepast. Alle mindfulness-ofeningen leiden naar een veranderd bewustzijn. In hypnotherapie noemen we dat een inductie. Met een inductie wordt men geleid naar een stadium (trance) waarin men ontvankelijk/suggestibel wordt voor verbale en visuele suggesties. Dit laatste evenwel is voor de oplossing van psychische- en psychosomatische klachten een verworvenheid in de interventietechnieken van hypnotherapie én NLP. Je zou daarom kunnen zeggen dat het inducerend vermogen van mindfulness met de aanvulling van NLP veel meer mogelijkheden geeft voor de oplossing van mentale problemen in het onderbewuste.

Mensen met angsten hebben een goed voorstellingsvemogen. Dat is de reden waarom ze die angsten kunnen hebben. Ze zijn zich er alleen niet van bewust. Een angst komt steeds opnieuw terug, omdat men zich steeds opnieuw voorstelt hoe fout iets gaat. Je voorstellen hoe iets fout gaat is een negatief geleide visualisatie. In feite pas je een succesvolle mindfulness-nlp methode toe om de angst in stand te houden. Dit proces is omkeerbaar. In de basiscursus wordt je je bewust van hoe je dit doet én hoe je dit met een diepe concentratie snel om kunt draaien in je voordeel. Daarna veranderen er op onbewust niveau ook andere dingen in je gevoelsleven! Zoals het hebben van zelfvertrouwen in het contact met mensen. Je bouwt steeds meer ervaringen op die je een goed gevoel geven. Omdat je dit onbewust leert lijkt het of het vanzelf gaat. Er ontstaat dan automatisch een nieuwe overtuiging die je in al de situaties van je leven kunt meenemen en zorgt voor een combinatie van innerlijke rust en kracht. Er is voor de oplossing van dit probleem ook een mp3-download van Riny van As beschikbaar.

Een diep stadium zal iemand met dezelfde concentratie ook bij een meditatie-, yoga- of mindfulness-oefening kunnen bereiken. In dit laatste geval kan men zichzelf de gewenste visuele en/of verbale suggesties geven om eruit te komen. Als vergelijking: bij een hypnose-sessie wordt in een diep stadium aan de opdrachten van de hypnotiseur gehoor gegeven. Dat betekent dat iemand de opdracht om wakker te worden, door zijn/haar ontvankelijkheid, ook onmiddellijk zal gehoorzamen. In iedere situatie kom je daarom altijd weer gemakkelijk uit trance.

De onderwerpen in de cursussen zijn gelijkelijk verdeeld over de elkaar gerelateerde en aanvullende inzichten m.b.t. zowel mindfulness, zelfhypnose als NLP. Persoonlijke ontwikkeling is inherent aan het leren van mindfulness- en NLP-technieken en omgekeerd. Deze technieken kunnen zowel gericht worden in de communicatie naar de mens zelf (intramenselijke communicatie) als in communicatie met anderen (intermenselijke communicatie).

De grote vijand van de slaap is de angst voor het wakker liggen. Een soort faalangst. Mensen met slaapproblemen hebben er vaak iedere nacht last van. Vandaar dat men in therapie deze mensen adviseert om hun ‘waakzaamheid’ functioneel in te zetten en dus niet in bed te blijven liggen. Men kan beter binnenshuis blijven werken tot men moe wordt. Hierdoor wordt de slaap wat minder belangrijk gemaakt. De oorzaken van slapeloosheid, zoals spanningen en stress, kunnen met de toepassing van mindfulness-nlp met de juiste suggesties worden verminderd. Verder leidt de toepassing van mindfulness-nlp het lichaam en de geest naar een toestand van ontspanning die op slaap lijkt. In die toestand is men ontvankelijk (suggestibel) voor opdrachten en suggesties, zoals ‘voortaan kun je als je naar bed gaat gemakkelijker in slaap vallen en de hele nacht goed doorslapen’. Naast de behandeling van oorzaken maakt dit mindfulness-nlp vaak succesvol bij de behandeling van slapeloosheid. Er is voor de oplossing van dit probleem ook een mp3-download van Riny van As beschikbaar.

Het onthouden van studiemateriaal is een taak van het onderbewuste. Misschien herinnert u zich wel een moment dat een naam op het puntje van uw tong lag, maar toch kon u het niet naar boven halen… U wist dat u het wist, maar u kon er niet bij. Met mindfulness-nlp is het niet alleen mogelijk de kwantiteit in het geheugen te vergroten, gelijktijdig kan ook de kwaliteit van het herinneren toenemen. Juist voor hen die de draad van het studeren op latere leeftijd weer willen oppakken, blijken de technieken die mindfulness-nlp hiervoor aanreikt hun gemiddelde studietijd met de helft te verkorten. Er is voor de oplossing van dit probleem ook een mp3-download van Riny van As beschikbaar.

Waar steeds vaker echtparen van onze cursussen gebruik maken, blijken de informatie en de toepassing daarvan in de praktijk juist bij hen heel goed te beklijven. Eigenlijk vanzelfsprekend, want waar partners naar aanleiding van de cursus de aangereikte thema’s met elkaar bespreken en oefenen, kunnen zij elkaar blijven ondersteunen. Niemand beter dan zij weten van elkaar afzonderlijk wat de ander wenst of nodig heeft. Dat maakt het heel gericht afstemmen van de inhoud van de cursus op elkaar een boeiende belevenis, waardoor men sneller zijn/haar doel bereikt. Bovendien krijgt men door de cursus een beter begrip van de werking van elkaars zintuigelijke systemen. Hierdoor zal hun communicatie met elkaar in uiteenlopende omstandigheden veel in betekenis toenemen.

Een permanent negatief zelfbeeld is een vorm van negatieve zelfhypnose. Dat werkt in het nadeel. Door de overdracht van NLP-inzichten en oefening daarin, gecombineerd met mindfulness-nlp werkt corrigerend in het voordeel. Een goede en makkelijke start voor een kennismaking met deze correctie zijn de luisterboeken ‘Beter positief denken’ en ‘Beter Zelfvertrouwen’ van Riny van As.

Na de Basiscursus Mindfulness-NLP, die in Breda, ’s-Hertogenbosch, Den Haag, Amsterdam of Eindhoven wordt gegeven, kunnen cursisten die verder willen, hun studie vervolgen met allereerst een vervolgopleiding Mindfulness-NLP. Klik voor meer informatie hierover op de button “Vervolg Mindfulness-NLP”. Tevens een goede start voor hen die hun werk als coach of hulpverlener met Mindfulness-NLP willen versterken.

De cursus gaat juist over het omgaan met je eigen onbewuste en dat van anderen. Het onderbewuste is daarbij geen ding, maar een veelheid van processen; een instrument van communicatie. En dat leidt je in een nieuwe grotere driedimensionale innerlijke ruimte van denken. Een weelderige tuin waar je al je gedachten en gevoelens -m.b.t. wat jouw aandacht heeft- kunt cultiveren. Eigenlijk een hernieuwde kennismaking met jezelf. Automatisch ontdek je dan hoe snel je daarmee jezelf op allerlei fronten een plezier doet én als vanzelf veel meer voor anderen gaat betekenen. De mens groeit door inzicht, een toevoeging voor algehele waarden en normen. Dat alles voert naar ‘eindelijk blij zijn met jezelf’. En dat lost wel heel veel (stress) op ook.

Laatst vertelde mij iemand “ik denk dat ik niet geschikt ben om paard te rijden”. Ik vroeg: “heb je er dan al eens op gezeten?” Het antwoord was: “Neen”. Dit alles heeft meer met anticipatie-angst te maken. De enige manier om daar overheen te komen, is het eenvoudig te gaan doen. De werkelijkheid blijkt dan vaak mooier dan je stoutste fantasie. Als je alleen maar (voor)oordelen hebt over mindfulness-nlp en het nooit goed bestudeerd hebt, hoe kun je dan weten wat het is en of het bij jou werkt. “Durf” kun je hiermee ook leren; trek eens je stoute schoenen aan…

Mensen roken omdat ze voortdurend buiten hun wil om zich laten beïnvloeden door externe invloeden, zoals reclame en hun ervaringen, herinneringen, gedachten aan een sigaret. Ze zijn zich daar niet van bewust. Het gaat dus op onbewust niveau. Zelfs als ze gezondheidsklachten hebben, gaat dit negatieve proces gewoon door. Dit proces is evenwel omkeerbaar door op hetzelfde onbewuste niveau de overtuigingen te veranderen. De eerste positieve ervaringen daarmee worden dan ingezet om een nieuwe leefwereld binnen te stappen, die gevolgen heeft voor het totale zelfbeeld, zelfvertrouwen etc. Het stemmetje in je hoofd wat je nu hoort en dat zegt ‘bij mij is dat niet zo’ wordt met mindfulness-nlp aanspreekbaar en kan voor altijd de laan worden uitgestuurd. En dan ben jij ervan af; als je wilt…!

Mindfulness-nlp gaat na kennisneming ervan je denkpatronen positief veranderen. Dat is een doorlopend proces in alle omstandigheden. En waar gedachten je gedrag en gevoelens bepalen, kun je spreken van een nieuwe positieve levensstijl. Echter zonder jezelf in te leveren. Je blijft natuurlijk wie je bent, alleen het instrument wat denken heet is beter gestemd…en daardoor klinkt en voelt voortaan alles beter.

Stress gaat buiten je wil om. Je hebt het niet besteld en toch gebeurt het. Het is een mentaal ingebakken patroon wat tot gewoonte is geworden. Ontstaan door de principes van het onderbewuste. En daarom kun je er vanaf. Door te leren hoe je het doet, volgt er de bewustwording en het besef dat je er zelf verantwoordelijk voor bent. Als je dan bovendien gelijktijdig leert op bewust en onderbust niveau hoe je daar ontspanning voor in de plaats brengt, is het patroon doorbroken. Na de evaluatie bij onze basiscursisten, die voor de oplossing van dit probleem komen, blijkt 85% al tijdens de cursus een voelbaar toenemende vermindering. Men drukt dat dan vaak uit in termen van “ik ben me sinds de cursus heel ontspannen gaan voelen; ook op mijn werk”. De contacten in mijn omgeving gaan makkelijker en ik kan veel beter met mijn kinderen omgaan, blijer, de band is beter geworden. Ik kan me beter concentreren en mijn aandacht naar buiten richten” (zie reacties deelnemers op deze site).
Ook geeft 95% aan een veel betere en dieper nachtrust te hebben. Hiermee ontstaat er ook in de lichamelijke beleving een nieuwe zichzelf vermenigvuldigende energie, waardoor men ook fysiek weer snel de oude is. Er is ter ondersteuning voor de oplossing van dit probleem ook een mp3-download van Riny van As beschikbaar.

Het is bekend dat de beleving van pijn veelal voor 70% gevormd wordt door psychische factoren. Dat betekent dat de pijn door mentale beïnvloeding kan toenemen en verminderen. Het is langs deze weg niet mogelijk een compleet overzicht te geven van de vele mogelijkheden en technieken voor pijnbeheersing, -vermindering. Er zijn procedures voor pijnbehandeling d.m.v. lichamelijke ontspanning en directe of indirecte suggesties; ook procedures gericht op afleiding door involvering en imaginatie; procedures voor verandering in de pijnbeleving. Bij de behandeling d.m.v. mindfulness-nlp wordt gezocht naar het benutten van de eigen persoonlijkheid en de vermogens van de cliënt. Het succes is o.a. ook mede afhankelijk van de zintuiglijke vaardigheden van de cliënt. Men wordt, afhankelijk van het voorgaande, de technieken geleerd die bij hem of haar passen, zodanig dat deze altijd gebruikt kunnen worden. Een belangrijk besef is evenwel dat pijn een signaalfunctie heeft, welke functie in de behandeling geïmplementeerd dient te blijven. Tijdens de basiscursus komen de essenties en toepassingen aan de orde. De basiscursus omvat 4 dagdelen voor een verantwoord omgaan met je individuele mogelijkheden, ook op een breder vlak. Langere tijd is niet nodig. Behalve dat met deze cursus de pijnbeheersing onder controle kan komen, wordt tevens gewerkt aan onbruikbare belevingen, stress en depressieve stemmingen en worden vervangen door tools voor vermogende gevoelens die zorgen dat er weer van een positieve toekomst sprake is. Dat werkt op verschillende niveaus diep door.

Niets menselijks is vreemd. Alle denkbare gevoelens zijn in alle mensen latent aanwezig. Men heeft veelal geleerd welke gevoelens bij welke situaties toegelaten mogen worden. Sommige gevoelens blijken in bepaalde situaties echter volledig ongewenst. Een hiaat in vroegere leerprocessen? Met mindfulness-nlp leert men in korte tijd de grip hierop te herstellen, zodat een gebrek aan zelfvertrouwen in specifieke situaties wordt vervangen door kracht en zelfvertrouwen. Dat kan lukken in enkele sessies. Maar als mensen er langer over doen is dat natuurlijk ook geen probleem. Het gaat erom dat men de essenties van het mechanisme dat werkt gaat toelaten, vervolgens verandert innerlijk de emotionele beleving. En wat nog belangrijker is: daarna verandert alles in positieve zin mee. Zoek nu maar eens een voorbeeld van een onzekere situatie in jezelf en stel je maar eens voor dat dit vanaf nu alleen maar vol zelfvertrouwen volbracht gaat worden… zie de hele film, ook voor die van de toekomst. Niet alleen jouw, maar de gehele geschiedenis van de toekomst blijkt hierdoor veranderd te worden. Iets wat we in mindfulness-nlp het positieve domino effect noemen. Er is ter ondersteuning voor de oplossing van dit probleem ook een mp3-download van Riny van As beschikbaar.

Jazeker. Vaak is gewoontegedrag zoals tandenknarsen een middel om van spanningen af te komen. Mindfulness-nlp is bij uitstek succesvol in het verminderen van spanningen. Verder kan door mindfulness-nlp, in combinatie met visualisatie van een nieuw gewenst gedrag, het oude gedrag worden vervangen door glimlachen. Tandenknarsen en glimlachen gaat zoals je weet niet allebei tegelijk. Bovendien kan met mindfulness-nlp de motivatie om te veranderen worden versterkt. Mindfulness-nlp werkt op een dieper liggend onbewust niveau door, waardoor de eveneens dieper liggende oorzaken van een ongewenste gewoonte aangepakt kunnen worden!

Geruststelling kunt u vinden door te weten dat alle mensen dagelijks vele malen in- en uit trance gaan. Het is een onbewust proces. Het is een gevolg van zintuiglijke concentratie. Voor stress- en/of burn-out preventie kunnen mensen voor een betere ontspanning leren zelf te bepalen of ze in trance komen. Dus ook of ze in een licht of diep stadium komen. Sommige mensen willen tijdens de cursus alleen maar kijken hoe het gaat. Dat mag. Uw vraag wordt vaak gesteld door hen die nog geen ervaring hebben met het bewust in trance gaan, terwijl ze wel iedere dag diverse trances beleven. Ze zijn zich daar echter niet van bewust. Ze noemen dat dan anders. Als je bijvoorbeeld in je auto rijdt en het lijkt of je een heel stuk hebt overgeslagen of als je een wandeling in het bos maakt of een spannende film kijkt en deze meebeleeft, dan ben je ook in trance; innerlijk geconcentreerd gericgt (IGG). Je hoort dan ook niet dat iemand achter je staat of dat er wat tegen je gezegd wordt, want je bent dan in jouw trance. Het heeft echter op dat moment geen functie omdat je er verder niets mee doet. In trance gaan dient een doel dat jij wilt bereiken en heeft te maken met mogelijkheden om in je onderbewuste nieuwe ideeën te zaaien waar je emotioneel wat aan hebt op momenten dat je er ontvankelijk voor bent, zoals nu bijvoorbeeld nu je deze wetenswaardigheden intensief aan het lezen bent, terwijl je overweegt wat voor nieuwe mogelijkheden dit voor jou zou kunnen hebben en er beelden komen van jezelf terwijl je in gedachten kunt zien hoeveel meer goede ervaringen en gevoelens je uit jezelf haalt als je sneller vooruit gaat in de dingen die je wilt doen of samen met anderen zou willen beleven. Trance ontstaat door zintuiglijk je in- of extern je focus te richten en dat blijkt bij bewuste toepassing heel prettig en vooral uiterst effectief!

Mensen met angstgevoelens zijn goed te helpen met mindfulness-nlp. Want zij blijken duidelijk tegen hun wil in suggestibel/ontvankelijk te zijn. Met name ontstaat de angst door de invloed die de (negatieve) omgeving op hen heeft. Die ontvankelijkheid kun je ook omdraaien. Als je weet hoe het werkt laat je alleen nog maar positieve invloeden toe. Door inzicht keert de rust weer en worden deze mensen sterker dan ooit en kunnen zij hun wereld weer aan; dit door diezelfde ontvankelijkheid. Het antwoord is dus: deze Basiscursus Mindfulness-NLP is juist voor mensen die hun angsten willen omzetten in kracht en ontspanning! Er is ter ondersteuning voor de oplossing van dit probleem ook een mp3-download van Riny van As beschikbaar.

Daar waar andere therapieën in gebreke blijven, geeft mindfulness-nlp vaak het ontbrekende element. Mindfulness-nlp werkt, buiten het rationele om, direct met een onbewuste respons bevrijdend aan de oplossingen. Soms zelfs zonder dat het nodig is dat het bewuste weet of begrijpt wat er gebeurd is. Van de ene op de andere dag merkt men dan in dat geval bij verrassing dat de problemen voorbij zijn. Uw klachten zijn kenmerkend en komen voor een succesvolle behandeling met mindfulness-nlp in aanmerking.

Het Instituut Mindfulness-NLP beschikt over een onderzoeksmethode waarbij met een computerprogramma geheel zelfstandig iemands denkstijl wordt gemeten. Het programma vindt patronen in een specifieke context hoe iemand waarneemt, nadenkt, fantaseert, voelt en hoe deze persoon op basis daarvan zal handelen. Hierdoor worden bijvoorbeeld in de context van zijn of haar werk de kwaliteiten en aandachtspunten van iemand duidelijk én waar de patronen sterk zijn of waar deze mogelijk gecorrigeerd dienen te worden. Deze informatie wordt overigens zeer vertrouwelijk behandeld en nooit worden zonder overleg met de desbetreffende medewerk(st)er deze naar buiten uitgedragen. Met moderne communicatie technieken kunnen op deze wijze op individuele basis knelpunten en stress worden voorkomen en/of worden opgelost én, zowel emotioneel als functioneel, het beste uit de job worden gehaald!

Bedrijven maken bij Het Instituut Mindfulness-NLP gebruik van communicatietrainingen, trainingen in stresshantering, coaching en teambuilding. Deze disciplines worden zowel op individuele basis als in groepen ingepland. In de praktijk blijkt een combinatie van de disciples vaak heel effectief.

De hersenen van mensen werken eigenlijk als een soort computer. Ze hebben zeg maar ook een soort ‘operating system’, zoals je kunt vergelijken met Windows en MacOs. Dit operating system zorgt ervoor dat het lichaam (de hardware) in samenspraak met de gedachten (de software) goed functioneert. Metaprogramma’s van mensen kun je zien als het ‘operating system’. Ze geven aan hoe iemand in een bepaalde omstandigheid zich zal gaan gedragen. Hierdoor worden uitkomsten voorspelbaar en kan bijvoorbeeld een bedrijf de volgende zekerheden worden geboden, zoals:
– Instituut Mindfulness-NLP helpt de juiste persoon op de juiste plaats te krijgen en om werknemers te motiveren, om effectieve teams samen te stellen en om inzicht in hun eigen cultuur te geven.
– Instituut Mindfulness-NLP helpt om de communicatie in teams te verbeteren, conflicten op te lossen en om teams samen te stellen waarin de gevonden Metaprogramma’s elkaar ondersteunen.
– Instituut Mindfulness-NLP helpt om sterkte/zwakte analyses te maken van belangrijke personen in de organisatie en op basis daarvan een effectieve en krachtige ondersteuning te bieden in het bereiken van doelen.
– Instituut Mindfulness-NLP helpt de werknemers om hun persoonlijke kwaliteiten te laten inzetten voor het verminderen van aanwwezige beperkingen, zodat zij zowel privé als op hun werk conflicten kunnen oplossen en situaties creëren waarin zij zich goed voelen en betere functioneren.
– Instituut Mindfulness-NLP weet door het onderzoek naar Metaprogramma’s een optimaal contact opbouwen met de werknemer en makkelijker herkennen waarom deze in een bepaalde omstandigheid steeds vastloopt en in een andere omstandigheid perfect functioneert.

Indien u in een fase bent, waarin u individuele hulp heeft, is het beter eerst daarmee tot gewenst resultaat te komen. Voor iedere hulp wordt een strategie uitgezet. Daarin kunnen de taken van andere interventies de plannen en de timing van een hulpverlener ongewenst doorkruisen.

Eigenlijk bent u al heel goed in de technieken, met steeds het voorspelbare effect van trilangst. Angst ontstaat o.a. door je voor te stellen hoe fout iets kan gaan. En hoe meer zintuigelijke creativiteit daarbij wordt ingezet hoe groter de angst. In feite een sublieme gave die we in de basiscursus omzetten in een positief resultaat. Vooral door te leren hoe precies we onze zintuigen kunnen inzetten voor het bereiken van vooraf gestelde doelen. Zoals het hebben van zelfvertrouwen bij het maken van contact bij mensen en daarin met de juiste ambiance kunnen werken aan een gewenste interactie. Daarna merk je dat je hoofd vrij is voor dingen die je een goed gevoel kunnen geven. Omdat in dit leerproces frequentie en interactie voor de instructies gewenst is, zal dit in de 4 wekelijkse ontmoetingen van de basiscursus de beste resultaten kunnen geven.

Deze vraagbaak beperkt mij om een compleet overzicht van technieken te geven of om hierin volledig te kunnen zijn. Wel is het mogelijk om als volgt enig inzicht hierover te geven:
Informatie die via het bewuste naar het onderbewuste wordt gestuurd, ziet (beeld is de taal van het onderbewuste) jouw eigen onderbewuste als een vaststaand feit! Denk maar eens aan toen je vroeger eens bij schemer over een bospad liep en je in je verbeelding in de vormen van de struiken plotsklaps een enge gestalte, bijvoorbeeld een tijger zag; het bloed steeg naar je hoofd; je adem stokte in je keel; je hart ging sneller kloppen; en je spieren spanden zich. Dit ging toen allemaal automatisch omdat je onderbewuste in een flits de boodschap ‘Help, een tijger’ ontving. Via de signalen vanuit het onderbewuste maakt het lichaam zich dan klaar voor de vlucht. De toenemende adrenaline zorgt dan dat je een wereldrecord in sprinten zou kunnen verbeteren. Als de tijger bij nader inzien toch maar door de vormen van de takken en de bladeren op een verbeelding blijkt te berusten, werd je weer onmiddellijk rustig. Met dit voorbeeld zie je hoe je met enig voorstellingsvermogen grote resultaten kunt bereiken in het programmeren van zowel positieve als negatieve gevoelens via je onderbewuste. In de cursussen van mindfulness-nlp leer je hoe je precies op een positieve manier je nog ongekende krachten maximaal kunt ontwikkelen in jouw onderbewuste. Je wordt meegenomen op paden die je “alle takken” van een door jouw gewenste toekomst laat zien.

Het programmeren van het onderbewuste gaat alleen als men een positieve taal- en beeldvorm hanteert. Als iemand altijd een gejaagd en gespannen gevoel heeft, mag hij om daar vanaf te komen niet zeggen “Ik ben niet meer gejaagd” of “Ik ben niet meer gespannen”. Als hij/zij daarentegen tegen zichzelf zegt “Ik ben voortaan rustig en kalm, ik voel me ontspannen”, dan werkt dat onmiddellijk positief op het zenuwstelsel. In de mindfulness-nlp cursussen leert men deze benadering via alle zintuigen positief vorm te geven, zodat het op een heel diep niveau iets geheel van jezelf kan worden. Deze wet van het positief denken is al heel oud. Meer dan honderd jaar geleden stelde Emile Coué al vast: “We kunnen op een specifiek moment eigenlijk maar één gedachte tegelijk hebben en die gedachte heeft de neiging zich te verwezenlijken”. Ik geef in dit verband vaak aan, zeg: “wel wat wel en niet wat niet”. Men moet dus denken aan wat men wil bereiken en niet aan wat men niet wil. Iemand die wil stoppen met roken, leren we hoe deze kan denken aan een leven zonder roken. Als er allerlei gedachten over het roken worden toegelaten zal hij/zij het nooit afleren. (Hierin schuilt de verborgen kracht van sigarettenreclame, een formule die we dienen om te keren om ervan af te kunnen komen.) Laten we hier als volgt even het bewijs van geven: U moet even stoppen met lezen en u moet niet aan uw laatste vakantie denken. Hoe meer u tracht er niet aan te denken hoe meer de vakantie in gedachten komt.

Absoluut. Er is juist veel belangstelling vor mindfulness-nlp van mensen die al andere (beroeps)opleidingen hebben voltooid. Mensen in de zorgsector, het onderwijs, sport, marketing en verkoop, maar ook mensen die juist een geheel andere richting op willen. Kenniswillen nemen van nieuwe en eigentijdse technieken is veelal een levensopvatting. Je ziet dan ook vaak dat mensen die zich inschrijven, genieten van het leren op zich. Zij hebben vaak al zoveel gedaan en kunnen er toch geen genoeg van krijgen. Zij zijn een enthousiasmerend voorbeeld voor de mensen die onze cursussen als een van de eerste leerervaringen op dit gebied ontdekken. Om een van de voorbeelden te geven van bijzonder veelzijdige cursisten die werkelijk van het leerproces genieten, geven wij hieronder een gedeelte van een evaluatie weer:
“Mijn ervaringen na deze cursus zijn dat elke overtuiging die je installeert werkt, zowel een positieve overtuiging als een negatieve overtuiging, het werkt altijd! Het is aan ieder van ons om daarin een echte keuze te maken. Dus om de negatieve overtuiging te willen veranderen. Dit om los te komen van oude levensgewoontes die ons belemmeren om verder te groeien. Het is zelfs zo dat wanneer een persoon in een vast patroon leeft, vaak meerdere mensen rondom deze persoon hierdoor ook belemmerd kunnen worden. Nog meer reden om te veranderen. Met welke techniek van de cursus mindfulness-nlp men een nieuwe positieve overtuiging installeert in het onderbewuste, vind ik niet zo belangrijk. De nieuwe overtuiging brengt de gewenste noodzakelijke veranderingen met zich mee. Ook voor de mensen rondom in de leefomgeving op het werk en privé. Door de cursus mindfulness-nlp heb ik gereedschap gekregen die ik in mijn rugtas weer meeneem voor de rest van mijn leven. En voor de mensen die ik op mijn levensweg weer mag ontmoeten. Tevens is het een aanvulling op mijn ervaringen in de praktijk met Astrologie, Reiki & Seichem, Massage en Counseling. Het vult elkaar aan. Want wanneer de mens leeft vanuit zijn eigen innerlijke kern is hij of zij in harmonie met het geheel van de kosmos.
Bedankt Riny voor het gereedschap wat ik van je heb meegekregen.
Mw. Annelies G. Te Aalsmeer

De resultaten variëren per cursist omdat iedereen zich een ander doel stelt. Toch is dit een juiste plaats voor een evaluatie van een van de oud cursisten, die overigens zelf in het onderwijs werkzaam is.
Verslag over de basis- en vervolgcursussen “mindfulness-nlp”:
“Omdat ik zelf een aantal problemen had door de enorme stress in mijn werksituatie besloot ik om deel te gaan nemen aan de basiscursus “mindfulness-nlp”. Al snel ontdekte ik dat ik tijdens deze cursus geen pasklare oplossingen voor mijn problemen zou krijgen, maar…. ik leerde wel om anders tegen het leven aan te gaan kijken, doordat mijn zelfprobleemoplossend vermogen door allerlei technieken werd gestimuleerd en vergroot. Nu kan ik door mindfulness-nlp ook andere problemen omvormen tot uitdagingen en nieuwe leermogelijkheden en ben ik heel anders in het leven komen te staan. Door de wijze waarop de technieken van mindfulness-nlp aan de cursisten worden geleerd, ben ik zo enthousiast geraakt, dat ik ook de vervolgcursus bij dit instituut ga volgen. Om mensen die nog aan het overwegen zijn te kunnen stimuleren, moet ik zeggen dat de basiscursus “mindfulness-nlp” beslist een aanrader is, omdat je datgene leert wat in je gehele verdere leven in elke situatie bruikbaar zal zijn.”
Berend T. te Vught

U heeft gelijk. Dat het gebruik van therapeutische technieken, zoals bij mindfulness-nlp heilzaam werkt, is de geneeskundigen wel bekend. De toepassing vraagt evenwel veel tijd en die hebben zij niet beschikbaar. (Kijk eens in hun wachtkamers). Het uitschrijven van recepten gaat ook bij psychosomatische klachten veel sneller. Naast iedere huisarts zou er daarom plaats voor een mindfulness-nlp coach kunnen zijn.

Als iets zo onomstotelijk als een muur vaststaat kun je er niet meer omheen of doorheen. Net als een bal die een muur raakt verander je onmiddellijk van richting. De mindfulness-nlp cursussen zijn erop gericht om inzicht in jezelf te geven. Vooral op onbewust niveau. Het onbewuste heeft altijd een positieve intentie. Daarom veranderen de cursisten allemaal met nieuwe inzichten en krijgen een versterkte persoonlijkheid en meer communiatievermogen naar een richting die hen veel positieve uitkomsten kan brengen.
Natuurlijk zijn er ook mensen die de kern (de muur) niet durven te raken en zich niet willen confronteren. Dit omdat confrontatie pijn kan doen en inzet en energie vraagt. Deze mensen komen vrijwel niet in onze groepen voor, want deze mensen nemen vaak niet eens de moeite om zich voor een cursus in te schrijven. Om snel positief te kunnen veranderen moet je er natuurlijk wel iets voor doen.

Een mens slaapt omdat hij dat nodig heeft. U was er wellicht aan toe. Verder wordt men door de suggesties voor rust en ontspanning ook wel een beetje lui en kiest men onbewust als men slaap nodig heeft ervoor om door te slapen. Als u dit wil voorkomen zou u in uw geval niet ‘s avonds maar ‘s morgens beter naar de mp3 download kunnen luisteren. U zou ook kunnen proberen met het geluid eens wat harder te zetten.

De ervaringen met mindfulness-nlp geven vaak -zowel tijdens als na de sessies- een goed of euforisch gevoel. Bovendien blijken in de meeste gevallen de posthypnotische suggesties bij mindfulness-nlp ook nog een bijzondere positieve werking te hebben en veel problemen op te lossen. Dat het dan verslavend werkt, zoals u dat noemt, is niet zo vreemd. Het heeft echter geen enkele andere negatieve bijwerking, behalve dan dat men er de tijd voor moet nemen. Met gezond verstand is er op een dag altijd wel 1 of 2 keer een moment te plannen. Het zal dan niemand wat uitmaken dat het op deze manier een gewoonte wordt die onderdeel wordt van je gedrag én steeds meer kracht geeft in je persoonlijkheid.

Door kennis van de werking van het onderbewuste en de toepassing van daarop gericht taalgebruik en taalvormen, die een vooraf geplande respons ontlokken, kan men niet alleen zichzelf positief beïnvloeden, maar ook in ieder gesprek beter grip krijgen op de uitkomst bij anderen. Waar ook je koper door jou erop vooruit dient te gaan, mag je stellen dat deze er met de juiste taalvaardigheden jullie beiden er een goed gevoel aan overhouden en op de juiste wijze overtuigd kan worden. De eigentijdse vertegenwoordiger wordt door mindfulness-nlp een goed communicator. Tenslotte verkoopt deze alleen als hij zijn cliënt op zowel bewust als onderbewust niveau kan geven wat deze nodig heeft.

Bij mindfulness-nlp kun je spreken van een lichte vorm van trance. Dat betekent dat je er geestelijk bij bent. Dus je kunt jezelf ook steeds nog in gedachten vrijmaken of naar keuze suggesties en wensbeelden geven. Om prettige trance-ervaringen te kunnen krijgen, geef je jezelf de suggestie dat je lichaam loom en zwaarder wordt, of dat je lichaam juist veel lichter wordt, zodat je het gevoel kunt krijgen dat je omlaag of omhoog zweeft. Dit soort sensaties gelden als feedback. Een heel eenvoudige toets is te suggereren dat je linkerhand kouder wordt dan je rechter, door je bijvoorbeeld voor te stellen dat deze in een bak met koud water ligt. Bij de constatering van een door jezelf aangereikt gevoel weet je dan of je al of niet in trance bent.

Hoe introduceer je een begrip als ‘Burn out’? Er is maar een manier om weerstanden en (voor)oordelen weg te nemen en dat is de juiste informatie te verstrekken. Informatie over mindfulness-nlp is evenwel bij een beperkte groep van communicatiedeskundigen beschikbaar. Instituut Mindfulness-NLP biedt daarin met een bredere kennis van technieken voor mens en bedrijf de juiste oplossingen. Een goede eerste stap voor een bedrijf dat openstaat voor nieuwe denktechnieken is om bijvoorbeeld met een kennismakingstraining voor de managers te beginnen.

Mindfulness-nlp is een proces van intramenselijke en intermenselijke communicatie. Overal inzetbaar waar mensen zijn voor betere resultaten.
Wat dacht u van: een betere zelfkennis en -correctie, vermindering ziekteverzuim, motivatie werknemers, een betere interne communicatie, een beter onderling begrip, betere samenwerking; een beter empathisch vermogen. Maar het begint bij het management zelf. Met mindfulness-nlp kun je ook daar de creativiteit en visie vergroten, waarmee een beter respons in de markt gecreëerd kunnen worden.

Mindfulness-nlp onderscheidt zich door een gerichte creatie van nieuwe overtuigingen op onderbewust niveau. Men krijgt inzichten vanuit zichzelf en in zichzelf en in de oorzaken. De mogelijke bewustwording van verdrongen oorzaken is daarbij vaak zo verrassend, dat het veelal een ommekeer voor het verdere leven teweeg brengt met een blijvende positieve uitwerking.

Als aan alle klachten één oorzaak ten grondslag ligt, zouden deze allemaal gelijktijdig behandeld kunnen worden. Veelal hebben zoveel klachten wel invloed gehad op evenzoveel maatschappelijke verstoringen, waardoor er extra aandacht en tijd voor benodigd is om ze op te kunnen lossen. Het is zeker niet in één sessie afdoende te behandelen.

Vaak blijkt dat mensen met een fobie heel goed met mindfulness-nlp te behandelen zijn. Het zijn ook de gevoelige mensen onder ons die veelal verschillende angsten gelijktijdig hebben. Hun hogere gevoeligheid/ontvankelijkheid daarvoor blijkt in hun voordeel tijdens de sessies. Vaak kunnen zij met mindfulness-nlp door een veilige emotionele herbeleving van de oorzaak – die vaak verrassend voor hen is- bevrijd worden van de fobie. Door het verschaffen van inzichten in die oorzaak kan het innerlijk evenwicht volledig worden hersteld.

Het streven van mindfulness-nlp is dat je juist jezelf kunt zijn. Met mindfulness-nlp kun je wel je persoonlijkheid versterken, zoals het herstellen en verbeteren van zelfvertrouwen, het oplossen van contactproblemen en verlegenheid, het vergroten van je concentratievermogen en creativiteit. Mensen hoeven niet te veranderen. Mensen mogen eruit halen wat er bij hen inzit.

Mensen die door de toepassing van mindfulness-nlp in trance zijn kunnen ideeën en suggesties gegeven worden die op onbewust niveau postvatten. Met noemt deze ‘posthypnotische opdrachten’; werkzaam na de toepassing. Zowel opdrachten om iets te vergeten als opdrachten om iets te onthouden werken in deze fase effectief. U begrijpt, op deze manier zijn dan ook de studie resultaten positief te beïnvloeden. Verder kan men geleerd worden te studeren in trance, waardoor de geleerde informatie diep in het onderbewuste en het geheugen kan worden opgeslagen, met als gelijktijdige opdracht dat wanneer nodig ook tijdens tentamens en examens het weer moeiteloos voor de geest gehaald kan worden. Er is ter ondersteuning voor studieresultaten ook een mp3-download “Beter Studeren” van Riny van As beschikbaar.

De beleving van pijn wordt voor 70% door de psychische factoren bepaald. Dat betekent dat de pijn door mentale beïnvloeding kan toenemen en verminderen. Er zijn verschillende mogelijkheden om met mindfulness-nlp de pijn te verminderen of zelfs geheel te laten verdwijnen. Het succes is mede afhankelijk van de fantasie en de vaardigheden van de client om trance te verdiepen. De cursist wordt dan de technieken geleerd die bij hem of haar passen, zodanig dat deze daar na de sessies profijt van heeft.

Milton H. Erickson, de voor nlp-ers inspirerende Amerikaanse psychiater en hypnotherapeut, noemt dat een ‘natuurlijke trance’. Het is vergelijkbaar met dagdromen. Een mindfulness-nlp therapeut herkent deze situatie aan uiterlijk kenmerken, zoals de ogen die dan niet gefocusseerd zijn (spacing out). Hij gebruikt natuurlijke trances ook voor suggesties die op dat moment bijdragen aan een effectieve therapie. Tijdens de cursus mindfulness-nlp leer je een natuurlijke trance ook bij jezelf ontdekken en deze dan onverstoord aanhouden. Suggesties die je dan aan jezelf geeft, dringen dieper door tot je onderbewuste. Opdrachten die je dan aan jezelf geeft voor de tijd erna (posthypnotisch) zijn eveneens effectief. Een fantastische ervaring om dàt te ontdekken. Omdat het zo simpel is.

Het succes van mindfulness-nlp wordt niet bepaalt door de omstandigheden, maar hoe die omstandigheden aan de persoonlijke beleving worden ingepast. Natuurlijk is het prettig als dat in een rustige omgeving gebeurt, waar het stil, comfortabel en behaaglijk warm is. Maar als iemand bijvoorbeeld na een ongeluk geholpen wordt met mindfulness-nlp dan is van rust geen sprake. Dan komt het er juist op aan om alle ongemakken en pijn toch in die ongunstige omstandigheden te kunnen verminderen. Met een vakkundige toepassing van mindfulness-nlp kun je ook in die situatie dat tot stand te brengen. Mindfulness-nlp wordt een levenshouding/een attitude die in alle voorkomende situaties kan worden gemanifesteerd.

De diepte van de trance is niet bepalend voor het effect. Bepalend is hoe in een diepe of lichte trance de overtuigingen, die aan het roken gekoppeld zijn, op onbewust niveau worden ontkracht. Belangrijk is ook vooral hoe daarbij een nieuwe innerlijke beleving van het ‘niet roken’ wordt ingebracht. Een goede mindfulness-nlp therapeut stemt zijn suggesties en opdrachten daarom af op de persoon door het utilisatie principe. Hoe persoonlijker deze zijn hoe intenser en hoe meer deze daarna effect blijven geven. Daarmee wordt de slaagkans maximaal vergroot. De kracht zit hem hierbij in de acceptatie van de aangereikte ideeën op onbewust niveau.

Trance lijkt op zichzelf te staan, maar is verbonden aan ‘het mens zijn’. Iedereen kan dus in trance komen en doet dat ook dagelijks veelvuldig. Het wordt dan wel vaak niet als trance herkend. Er zijn ook vele vormen van trance, die onmerkbaar overvloeien naar het dagelijkse bewustzijn en normaal actief gedrag en…omgekeerd. Daarom valt het dan niet op, we vinden het eigenlijk zo gewoon. En dat is het ook. Mensen die via een cursus mindfulness-nlp leren zelf in trance te komen, reageren dan ook verrast met “ik wist niet dat het zo snel en eenvoudig was”. Trance-belevingen zijn op zichzelf ook niet zo belangrijk, maar wel wat je tijdens die belevingen voor jezelf inprent. Want dat heeft dan, gegeven in trance, daarna de neiging zich te gaan verwezenlijken.